Veřejná zakázka: Dodání a instalace FVE na budovu Domova seniorů Trutnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1491
Systémové číslo: P24V00000011
Evidenční číslo zadavatele: CIRI-2024-079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2024
Nabídku podat do: 27.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodání a instalace FVE na budovu Domova seniorů Trutnov
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zapojení a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 99,2 kWp na střeše stávající budovy Domov seniorů Trutnov, včetně bateriového úložiště.
Stavební objekt pro uložení technologie střídačů a baterií.
Předmětem plnění veřejné zakázky je také zapojení střídačů, napojení na stávající elektrický rozvod a uzemnění systému FVE, uvedení a předání FVE do zkušebního provozu, zkušební provoz v délce alespoň 4 týdnů a uvedení FVE do řádného provozu včetně připojení k distribuční síti dle SOP (smlouva o připojení) včetně zajištění kolaudace a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění (dále jen „zajištění kolaudačního souhlasu“),včetně veškeré nezbytné dokumentace nutné pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod, a to a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk.
Předmětem díla je dále zhotovení realizační dokumentace stavby, která bude obsahovat všechny náležitosti a detailní řešení instalace celého díla a to alespoň ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/flash disk. Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity nové.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Trutnov

Zadavatel

  • Úřední název: Domov pro seniory Trutnov
  • IČO: 70153906
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 352077

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků