Veřejná zakázka: Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 965
Systémové číslo: P19V00000058
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.04.2019
Nabídku podat do: 15.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající budovy Horská čp. 73 v Trutnově na pozemku – stavební parcele č. 527 v k. ú. Trutnov dle projektové dokumentace v příloze č. 1 zhotovené Ing. arch. Zdeňkem Gottwaldem, Viniční 193, 615 00 Brno, IČO 12176141, číslo zakázky 18/03, a soupisu prací s výkazem výměr v příloze č. 5 výzvy.

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce objektu, především zateplení pláště budovy – tedy obvodových stěn (vyjma čelní fasády), podlah, střechy, výměna střešní krytiny, výplní otvorů a další. Současně budou provedeny dílčí úpravy vnitřní dispozice a kompletně nové vnitřní instalace. Jedná se o nové rozvody zdravotně – technických instalací, ústředního vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky. Stávající objekt je napojen na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. Přípojky jsou funkční a pro uvažované záměry úprav kapacitně vyhovující a zůstávají tedy zachovány beze změn, vyjma vlastní napojení ležaté kanalizace z budovy do přípojky. Objekt bude nově napojen na zdroj tepla horkovodní přípojkou s předávací stanicí umístěnou v 1. podzemním podlaží.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky