Veřejná zakázka: Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 1. a 2. etapa (opakovaná zakázka)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 992
Systémové číslo: P19V00000085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.06.2019
Nabídku podat do: 21.06.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace vlhkosti sklepních prostorů objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13 - 1. a 2. etapa (opakovaná zakázka)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce spočívající v sanaci vlhkosti ve sklepních částech objektu ZUŠ v ul. Školní č. p. 13, Trutnov dle projektové dokumentace v příloze č. 1 zhotovené Projekčním a průzkumným atelierem Ing. Jana Chaloupského aut. Ing., U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034, z 09/2018, ve stupni projekt pro stavební povolení a výběr zhotovitele a soupisu prací s výkazem výměr v příloze č. 5 výzvy.
Sanace je navržena ve čtyřech etapách v závislosti na technologických lhůtách prací a na opravě přilehlé komunikace v ulici Horské. Předmětem této zakázky je provedení pouze 1. a 2. etapy.

1. etapa - vyklizení suterénu, odstranění poškozených omítek, odstranění obkladů, provedení odsolovacích prací, zpevnění a oprava zdiva.
2. etapa – provedení hydroizolací injektáží stěn a úprava vnitřních stěn.

V dalších letech pak zadavatel předpokládá vyhlášení samostatného zadávacího řízení na 3. a 4. etapu, jejímž předmětem by bylo provedení drenáží a lokálních doplňkových isolací z vnější strany budovy a oprava vnějších omítek v rozsahu poškození vlhkostí a zasolením.

Při návrhu oprav byly respektovány zásady projednané s odborem památkové péče v Trutnově a zástupcem národního památkového ústavu. Objekt je vzhledem ke svým mimořádně vysokým hodnotám předmětem památkové ochrany a nachází se v městské památkové zóně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 678 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky