Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce kina Vesmír
Odesílatel Zdeněk Tomáš
Organizace odesílatele Mgr. ZDENĚK TOMÁŠ, advokát [IČO: 03536378]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2021 21:40:28
Předmět Vysvětlení ZD č. 6 - VZ - Rekonstrukce kina Vesmír - oprava

Dobrý den,

v rámci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce kina Vesmír“ zadávané zadavatelem: Město Trutnov Vám tímto zadavatel zasílá:

- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 včetně příloh v rámci tohoto zadávacího řízení, a to v aktuálním znění a poslední platné podobě.

Bližší informace o poskytnutém vysvětlení v této veřejné zakázce naleznete v připojených dokumentech.

Dále zadavatel upozorňuje, že veškeré zadávací podmínky jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele, a to portálu:
- https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_2.html
Zde je možné veškeré zadávací podmínky taktéž získat, a to včetně zasílaného dokumentu: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 včetně příloh.

S pozdravem
Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
osoba zastupující zadavatele Město Trutnov


Přílohy
- 02 Vysvestleni_ZD_c.6-VZ-Rekonstrukce_kina_Vesmir.pdf (552.99 KB)
- 02.1 Podrobna_specifikace_vytahu.docx (17.56 KB)
- 02.2 06_EL.50 - Výkaz výměr (NOVY).xls (70.00 KB)
- 02.3 07_SL.50 - Výkaz výměr (NOVY).xls (35.00 KB)
- 02.4 08_EPS.50 - Výkaz výměr (NOVY).xls (28.50 KB)
- 02.5 17_D.2_Gastro technologie - výkaz výměr (NOVY).xls (40.00 KB)
- 02.6 Soupis_stavebnich_praci_a_vykonu_(vykaz_vymer)-Rekonstrukce_kina_Vesmír (NOVY III).xlsx (762.94 KB)
- 02.7 Zadavaci_dokumentace-VZ-Rekonstrukce_kina_Vesmír-Trutnov (NOVA II).PDF (17.68 MB)