Veřejná zakázka: Rekonstrukce kina Vesmír

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1158
Systémové číslo: P21V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-010020
Datum zahájení: 22.03.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kina Vesmír
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce stávajícího kina Vesmír, které svou zastavěnou plochou vyplňuje celý st. p. p. č. 1053 v Katastrálním území Trutnov.
Výstavba objektu kina započala již v roce 1928, čímž patří k významným trutnovským stavbám první poloviny 20. století. V roce 1958 se objekt kina stal kulturní památkou zapsanou pod rejstříkovým číslem ÚSKP 29362/6-5335. V rámci předmětné rekonstrukce objektu nejsou navrženy žádné přístavby nebo nástavby, nejsou navrženy žádné významné změny tvaru nebo vzhledu budovy, není navrženo ani zateplení obvodového zdiva.
Objekt, který je předmětem rekonstrukce, se skládá ze dvou základních částí (funkčních jednotek), objektu kina a objektu kavárny - rotundy, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny, nejsou však propojeny provozně. Objekt je v současné době plně funkční.
Předmětem rekonstrukce objektu stávajícího kina Vesmír budou zejména následující stavební práce a dodávky:
- Architektonické, výtvarné a materiálové řešení:
Předmětem architektonického řešení je úprava několika okenních otvorů v jižní fasádě (do ulice Vodní) a proražení tří nových otvorů v západní fasádě. Je navržena výměna výplní všech otvorů a nově je řešeno barevné a materiálové řešení.
- Dispoziční a provozní řešení:
Součástí provozních změn je redukce schodišť v objektu. Protože se jedná o původní historické schodiště, bude částečně otevřeno do foyer a zpřístupněno k sezení. Jako hlavní schodiště bude po úpravě využito stávající únikové schodiště, které však kromě úniku bude sloužit i pro přístup do druhého nadzemního podlaží. Zároveň s úpravami systému schodišť bude v místě stávajícího bufetu doplněn výtah, který propojí všechna čtyři podlaží objektu
- Bezbariérové užívání stavby:
Veřejně přístupná část objektu kina je plně bezbariérová. Vstup bude výškově upraven. Propojení podlaží zajišťuje výtah, a tak je zpřístupněn malý i velký sál. V každém z obou veřejně přístupných podlaží je navržena toaleta pro imobilní. V sálech bude navržena indukční smyčka.
- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:
Stavba je řešena tak, aby byly splněny veškeré požadavky na stavební konstrukce dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Podrobné řešení stavebních konstrukcí je součástí stavební části projektové dokumentace - SO 01 – Rekonstrukce kina Vesmír.
- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace)
- Interiéry
- Požárně-bezpečnostní řešení
- Eelektrorozvody
- Slaboproudové rozvody
- Elektronická požární signalizace
- Zdravotní technika
- Ústřední vytápění a chlazení
-Vzduchotechnika
- Měření a regulace
- Gastro technologie

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 81 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky