Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk periodika Radniční listy města Trutnova 2021-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 01.06.2021 10:00
Výměna oken za účelem snížení energetické náročnosti objektu MŠ Horská, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 27.05.2021 12:00
Počítače do tříd pro ZŠ, Trutnov, Komenského 399
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 26.05.2021 10:00
Oprava povrchu cyklostezky v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 20.05.2021 12:00
Oprava komunikace včetně odvodnění ulice Ke Starosti
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 19.05.2021 10:00
Obnova mobiliáře kostela sv. Petra a Pavla v Trutnově - Poříčí, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 10.05.2021 10:00
Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov - 2. etapa - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 11.05.2021 10:00
Roznos zpravodaje Radniční listy města Trutnova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2021 20.04.2021 08:00
Zhotovení projektové dokumentace na obnovu školní chaty Bažina po požáru, Pec pod Sněžkou
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 15.04.2021 10:30
Výstavba chodníku na p. č. 933/19, Trutnov – Zelená Louka
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 15.04.2021 10:00
Oprava havarijního stavu zakrytého úseku Kacířského potoka v ř. km 0,000 - 0,032
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 13.04.2021 10:15
Rekonstrukce kina Vesmír
podlimitní Zadáno 22.03.2021 24.05.2021 10:00
Oprava stropu v 2. NP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 31.03.2021 09:00
Oprava dámských WC ve 4. NP budovy MěÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Zemní a dlaždičské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2021 19.03.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016