Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpevněná plocha - MŠ Trutnov, Voletiny - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 28.07.2022 09:00
Nákup nádob na tříděný odpad
podlimitní Zadáno 29.06.2022 19.07.2022 09:00
Snížení energetické náročnosti budov v majetku města Trutnov - ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 18.07.2022 10:00
Sněžná rolba Trutnov
podlimitní Zadáno 28.06.2022 21.07.2022 11:00
Nákup konvektomatů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 24.06.2022 12:00
Malířské a natěračské práce v objektu Dělnická 162, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 24.06.2022 16:00
Rekonstrukce sportovního hřiště Starý Rokytník
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 27.06.2022 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace a parkovacích ploch v ulici Mládežnická a Tichá
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2022 27.06.2022 09:00
Sanace zdiva, oprava dešťové kanalizace na odloučeném pracovišti MŠ Horská
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2022 18.07.2022 10:30
Pronájem osobního automobilu pro Městskou policii Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 13.06.2022 10:00
Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova
nadlimitní Zadáno 30.05.2022 18.07.2022 10:00
Nákup vozidla pro Městskou policii Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 31.05.2022 09:00
Nákup parkovacích automatů 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 30.05.2022 10:00
Dodávka multifunkční barevné tiskárny pro potřeby Základní školy, Trutnov, Komenského 399
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 23.05.2022 09:00
Dodávka a montáž vnitřních automatických dveří budovy MěÚ Trutnov - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 18.05.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016