Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ICT vybavení 2018 - ZŠ, Trutnov 2, Mládežnická 536 (opakovaná zakázka)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 16.11.2018 10:00
Dodávka velkokapacitního varného zařízení do školní kuchyně ZŠ, Komenského 399
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2018 02.11.2018 13:00
Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově
podlimitní Zadáno 24.09.2018 12.10.2018 10:00
Nákup elektrické energie na rok 2019 – 2020 na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 24.09.2018 24.09.2018 09:30
Dlouhá 645 - 646 výměna stoupaček
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 05.10.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pěší zóny Trutnov
podlimitní Zadáno 06.09.2018 06.02.2019 09:30
Pořízení nákladního automobilu 4x4 a nástaveb pro komunální služby
podlimitní Zadáno 06.09.2018 24.09.2018 12:00
Dodávka ICT vybavení 2018 - ZŠ, Trutnov, Komenského 399
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2018 13.09.2018 14:00
Rekonstrukce dešťové kanalizace a výustního objektu na ppč. 945/1, k.ú. Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 14.09.2018 10:00
Umělecké dílo Stará radnice - opakovaná soutěž
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.08.2018 12.10.2018 12:00
Chodníky v ul. Petříkovická
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 27.08.2018 10:00
Výstavba dětského hřiště v kempu Dolce Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 22.08.2018 10:00
Obnova prostoru bývalé synagogy - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 22.08.2018 10:00
Vodovod a kanalizace ke sportovnímu areálu, Kryblice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 23.07.2018 10:00
Cyklostezka Trutnov - Poříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 23.07.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016