Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení projektových dokumentací Česká čtvrť
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 26.04.2018 11:00
Palackého 80 sloučení dvou bytů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 17.04.2018 10:00
Požární zbrojnice Trutnov
podlimitní Zadáno 29.03.2018 03.05.2018 10:00
TDS a koordinátor BOZP na akci Požární zbrojnice Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 11.04.2018 11:00
Sklad pro přetlakovou halu tenis
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 02.04.2018 10:00
Oprava podloubí Palackého čp. 77, 79 a 80, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 02.04.2018 10:00
Opravy Letní koupaliště 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 02.04.2018 10:00
Pumptrack Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 02.04.2018 10:00
Dodávka betonu 2018/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 27.03.2018 12:00
Inovace a rozšíření informačních systémů ve městě Trutnov – rok 2018
podlimitní Zadáno 13.03.2018 16.04.2018 10:00
Administrace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC v soustavě veřejného osvětlení města Trutnova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 08.03.2018 10:00
Dlaždičské práce malého rozsahu a výškové vyrovnávání uličních vpustí
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2018 12.03.2018 12:00
Údržba mostu - Novodvorský most přes Úpu TRU – 11
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 07.03.2018 12:00
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Národní
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 14.03.2018 10:00
Oprava povrchu parkovací plochy v ulici Sněženková v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 28.02.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016