Veřejná zakázka: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1247
Systémové číslo: P22V00000014
Datum zahájení: 20.04.2022
Nabídku podat do: 04.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení souboru činností pro zadavatele, které povedou k úspěšnému zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001 pro město Trutnov, jeho příspěvkové organizace a firmy městem Trutnov vlastněné. Předmětem implementace energetického managementu města budou vybrané objekty a zařízení vlastněné městem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy.
Předmět veřejné zakázky bude dodavatel zpracovávat v souladu s metodickým pokynem Ministerstva průmyslu a obchodu dle přílohy č. 7 výzvy, které tento pokyn vydalo v souvislosti s uveřejněním dotačního programu EFEKT II, výzva č. 1/2022, aktivita 2D Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2022. Předmět zakázky bude zpracováván plně v souladu s podmínkami čerpání neinvestiční dotace této aktivity. Při zpracování předmětu plnění lze podpůrně použít publikaci Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře z r. 2013, která je k dispozici na internetové adrese: https://www.mpo-efekt.cz/cz/odborne-vzdelavani/publikace/48553.
Systém hospodaření s energií bude zaveden v takové systémové kvalitě, aby umožňoval certifikaci systému managementu hospodaření s energií akreditovanou společností, v souladu s ČSN EN ISO 50001.
Součástí předmětu plnění je proškolení všech členů systému hospodaření s energií v místě objednatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky