Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pokládka asfaltobetonových směsí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2013 23.08.2013 12:00
Aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenu působností Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 15.07.2013 12:00
Stavební úpravy sportovních zařízení Města Trutnova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 14.06.2013 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Trutnov - železná lávka u obchodní akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2013 07.06.2013 12:00
Zimní stadion
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2013 31.05.2013 10:00
Výměna oken v objektu ul. Dělnická 162 Domova pro seniory Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2013 22.05.2013 10:00
Oprava střechy ZUŠ Trutnov, Školní 151
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2013 14.05.2013 10:00
Oprava a zateplení střešního pláště pavilonu L a hospodářské budovy Mateřské školy, Trutnov, Komenského 485
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2013 03.05.2013 10:00
Oprava rekreačního a sportovního bazénu včetně brouzdališť na veřejném koupališti v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2013 25.04.2013 10:00
Dodavatel kancelářských potřeb pro Město Trutnov - městský úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2013 03.05.2013 12:00
Model CAF
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2013 23.04.2013 12:00
Služby mobilního operátora pro město Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2013 24.04.2013 12:00
Provedení zádlažby podloubí bytových domů Krakonošovo náměstí 67 a 69, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2013 28.02.2013 10:00
Restaurování vnitřní výmalby stěn kaple sv. Tekly v Trutnově - Babí z roku 1754
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2013 28.02.2013 15:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu rekonstrukce ulice Skřivánčí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2013 20.02.2013 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016