Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace osobního výtahu v budově MěÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 05.11.2014 12:00
Rekonstrukce VO – ul. Fibichova, ul. Michnova a okolí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2014 05.11.2014 14:00
Pořízení IT techniky pro Město Trutnov - městský úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 24.10.2014 12:00
Oprava topení Barvířská 27, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 23.10.2014 10:00
Rekonstrukce Krakonošova náměstí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.10.2014 08.10.2014 15:00
ZŠ Komenského Trutnov – dodávka ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 15.10.2014 15:00
Oprava podloubí Bulharská 53-57, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 18.09.2014 10:00
Dodávka a instalace systému ovládání signalizace obsazenosti stávajících automatických parkovišť včetně navigačního svislého dopravního značení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014 08.09.2014 12:00
Oprava zádlažby chodníků Krakonošova náměstí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 15.08.2014 12:00
Odstranění havarijního stavu mostní lávky – Sportovní most, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2014 01.08.2014 14:00
Úprava venkovního schodiště vstupního pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2014 18.07.2014 12:00
Oprava podlahy varny
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2014 02.07.2014 10:00
Oprava střešního pláště ZŠ R. Frimla 816 – II. fáze
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2014 25.06.2014 12:00
Výměna oken v MŠ Trutnov Komenského – pracoviště Gorkého 289 a pracoviště Voletiny 128
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 23.06.2014 09:00
Oprava fasády Jihoslovanská 31 - 33, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2014 10.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016