Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a zateplení střešního pláště pavilonu L a hospodářské budovy Mateřské školy, Trutnov, Komenského 485
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2013 03.05.2013 10:00
Oprava rekreačního a sportovního bazénu včetně brouzdališť na veřejném koupališti v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2013 25.04.2013 10:00
Dodavatel kancelářských potřeb pro Město Trutnov - městský úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2013 03.05.2013 12:00
Model CAF
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2013 23.04.2013 12:00
Služby mobilního operátora pro město Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2013 24.04.2013 12:00
Provedení zádlažby podloubí bytových domů Krakonošovo náměstí 67 a 69, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2013 28.02.2013 10:00
Restaurování vnitřní výmalby stěn kaple sv. Tekly v Trutnově - Babí z roku 1754
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2013 28.02.2013 15:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu rekonstrukce ulice Skřivánčí
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2013 20.02.2013 15:00
Dodávka asfaltobetonových směsí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013 10.01.2013 12:00
Pokládka asfaltobetonových směsí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013 15.01.2013 12:00
Provedení celoplošných živičných nátěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013 10.01.2013 12:00
Výsparava vozovek penetračním způsobem PATCHMATIC
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2013 10.01.2013 12:00
Výkon technického dozoru investora na akci: Vodovod Lhota - Bezděkov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2012 22.11.2012 15:00
Zhotovení projektových dokumentací na stavbu Rekonstrukce ulice B. Němcové a stavbu Rekonstrukce ulice Smetanova
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2012 10.10.2012 15:00
Kemp Dolce - oprava střechy objektu recepce včetně terasy a oprava garáže, oprava střechy chatky č.1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2012 19.09.2012 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016