Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RESTAURÁTORSKÁ OPRAVA MOBILIÁŘE V KAPLI SVATÉ TEKLY V TRUTNOVĚ - BABÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2014 18.02.2014 12:00
Dodávka vodorovného a svislého dopravního značení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2014 17.02.2014 10:00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu města Trutnov – navýšení pojistného z důvodu podpojištění majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2014 31.01.2014 14:00
Úklid společných prostor městských bytových domů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2014 28.02.2014 10:00
Výměna výplní otvorů v ZŠ Trutnov 3, Náchodská 18
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2014 23.01.2014 09:00
Oprava hráze MVN Dolce 1
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2013 11.11.2013 12:00
Stacionární měření rychlosti formou čtyřletého pronájmu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2013 14.11.2013 12:00
Rozšíření VO – ul. Veselého, rekonstrukce VO – ul. Dvořákova
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 30.10.2013 12:00
Recyklace podkladních vozovkových vrstev 10/2013 – 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2013 26.09.2013 08:00
Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Trutnov
podlimitní Zadáno 04.09.2013 20.09.2013 08:00
Přezkoumání hospodaření města Trutnova za roky 2013 – 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2013 30.08.2013 12:00
Dodávka posypové soli
podlimitní Zadáno 06.08.2013 23.08.2013 12:00
Pokládka asfaltobetonových směsí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2013 23.08.2013 12:00
Aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenu působností Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 15.07.2013 12:00
Stavební úpravy sportovních zařízení Města Trutnova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 14.06.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016