Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Trutnov
podlimitní Zadáno 04.09.2013 20.09.2013 08:00
Přezkoumání hospodaření města Trutnova za roky 2013 – 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2013 30.08.2013 12:00
Dodávka posypové soli
podlimitní Zadáno 06.08.2013 23.08.2013 12:00
Pokládka asfaltobetonových směsí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2013 23.08.2013 12:00
Aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenu působností Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 15.07.2013 12:00
Stavební úpravy sportovních zařízení Města Trutnova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 14.06.2013 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Trutnov - železná lávka u obchodní akademie
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2013 07.06.2013 12:00
Zimní stadion
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2013 31.05.2013 10:00
Výměna oken v objektu ul. Dělnická 162 Domova pro seniory Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2013 22.05.2013 10:00
Oprava střechy ZUŠ Trutnov, Školní 151
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2013 14.05.2013 10:00
Oprava a zateplení střešního pláště pavilonu L a hospodářské budovy Mateřské školy, Trutnov, Komenského 485
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2013 03.05.2013 10:00
Oprava rekreačního a sportovního bazénu včetně brouzdališť na veřejném koupališti v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2013 25.04.2013 10:00
Dodavatel kancelářských potřeb pro Město Trutnov - městský úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2013 03.05.2013 12:00
Model CAF
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2013 23.04.2013 12:00
Služby mobilního operátora pro město Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2013 24.04.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016