Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pokládka asfaltové směsi - Dolce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 25.04.2019 12:00
Nákup osobního automobilu pro Domov pro seniory Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 06.05.2019 10:00
Parkové úpravy školního atria ZŠ R. Frimla, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 23.04.2019 11:00
Stravovací a docházkový systém – ZŠ Komenského Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 25.04.2019 13:00
Dodávka 2 ks konvektomatů – ZŠ, Trutnov, Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 23.04.2019 13:00
Výměna stávajícího hlavního rozvaděče trafostanice zimní stadion Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 19.04.2019 10:00
Oprava krovu a výměna střešní krytiny Jihoslovanská 32, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 05.04.2019 10:00
Nákup osobního automobilu pro Městský úřad Trutnov 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 08.04.2019 10:00
Dodávka a montáž herních prvků na celkem 5 dětských hřištích v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 25.03.2019 12:00
Vestavba dámského WC ve 2. NP budovy MěÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 25.03.2019 10:00
Nákup nádob na tříděný odpad Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 20.03.2019 10:00
Dodávka kolového traktoru na leasing
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 04.03.2019 12:00
Ruční práce, úpravy bezbariérových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 04.03.2019 12:00
Výkopové práce a přesuny hmot
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 12.03.2019 12:00
Zemní a dlaždičské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 04.03.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016