Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční zařízení pro zpracování kopírování a tisku - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 09.05.2019 10:00
Oprava topení Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 17.05.2019 10:00
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, Trutnov - nové oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 13.05.2019 10:00
Vybavení hasičské zbrojnice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 02.05.2019 10:00
Webové stránky města Trutnova
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 09.05.2019 10:00
Výměna mantinelů zimní stadion Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 06.05.2019 15:00
Výměna rozvodů topení v Městských jeslích Horská č. p. 482 Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 20.05.2019 11:00
Výměna oken ZŠ HSM Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2019 17.05.2019 10:00
Pokládka asfaltové směsi - Dolce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 25.04.2019 12:00
Nákup osobního automobilu pro Domov pro seniory Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 06.05.2019 10:00
Parkové úpravy školního atria ZŠ R. Frimla, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 23.04.2019 11:00
Stravovací a docházkový systém – ZŠ Komenského Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 25.04.2019 13:00
Dodávka 2 ks konvektomatů – ZŠ, Trutnov, Komenského
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 23.04.2019 13:00
Výměna stávajícího hlavního rozvaděče trafostanice zimní stadion Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 19.04.2019 10:00
Oprava krovu a výměna střešní krytiny Jihoslovanská 32, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 05.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016