Veřejná zakázka: Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1457
Systémové číslo: P23V00000109
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.12.2023
Nabídku podat do: 03.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky bude rozdělen do dvou (2), z nichž každá bude zadávána samostatně. Zhotovitelé podávají své nabídky zvlášť pro každou část veřejné zakázky. Zhotovitelé mohou podat nabídky na plnění jedné či obou částí veřejné zakázky. V případě zájmu dodavatele o plnění obou částí veřejné zakázky je tento povinen podat na každou část samostatnou nabídku splňující veškeré požadavky stanovené zadavatelem a Zákonem.

Části veřejné zakázky:

1. část veřejné zakázky - Stavební práce
Předmětem této části veřejné zakázky je modernizace souboru vnitřních prostor pod názvem Rekonstrukce velké herny pro zájmové vzdělávání v pavilonu C, odborných učeben, kabinetu a WC – ZŠ Mládežnická Trutnov ve vnitřních prostorách zadavatele, tj. Základní školy, Trutnov 2, Mládežnická 536. Soubor těchto vnitřních prostor zahrnuje osm (8) odborných učeben, jedno (1) bezbariérové WC a jeden (1) kabinet.

Tato část veřejné zakázky bude realizována na základě požadavku zadavatele ve dvou (2) etapách:
- I. Etapa - „Rekonstrukce velké herny pro zájmové vzdělávání v pavilonu C – ZŠ Mládežnická Trutnov“
- II. Etapa - „Rekonstrukce odborných učeben, kabinetu a WC“

Podrobněji je předmět této části veřejné zakázky specifikován v technických podmínkách (Příloha č. 1 – „Projektová dokumentace“ a Příloha č. 2. „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“) a v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 8 zadávací dokumentace („Obchodní podmínky veřejné zakázky - závazný vzor smlouvy o dílo_1.část“).


2. část veřejné zakázky - Vestavěný nábytek
Předmětem této části zakázky je dodání nového vestavěného nábytku a dalšího vybavení, vč. jeho dopravy a montáže pro stavební objekt „Velká herna zájmového vzdělávání“. Předmět plnění bude dodán v rámci jedné etapy.

Podrobněji je předmět této části veřejné zakázky specifikován v technických podmínkách (Příloha č. 2. „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“) a v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 9 zadávací dokumentace („Obchodní podmínky veřejné zakázky - závazný vzor smlouvy o dílo_2.část“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 275 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
 • IČO: 64201147
 • Poštovní adresa:
  Mládežnická 536
  54102 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489229

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy