Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka didaktických pomůcek - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
nadlimitní Zadáno 11.03.2022 14.04.2022 10:00
Pronájem vozidel 2022
podlimitní Zadáno 10.03.2022 31.03.2022 10:00
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, posouzení stavebně technického a stavebně historického stavu bývalé věznice v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 23.03.2022 10:00
Dodávka svislého a vodorovného dopravního značení pro rok 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2022 21.02.2022 12:00
Rekonstrukce ulice Národní
podlimitní Zadáno 08.02.2022 09.03.2022 10:00
Dodávka a montáž mobilních tribun
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 21.02.2022 12:00
Dodávka samojízdného žacího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 16.02.2022 12:00
Vybudování bezbariérové toalety
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 21.02.2022 10:00
Zajištění odstranění havarijního stavu dřevěného krovu kina Vesmír
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 01.02.2022 09:00
Výměna páteřních rozvodů studené i teplé vody vč. cirkulace v 1. PP DPS, ulice Dělnická, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2022 02.02.2022 10:00
Stavební úpravy v bývalé restauraci Národní dům, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2022 13.01.2022 10:00
Nákup nádob na tříděný odpad Trutnov
podlimitní Zadáno 22.12.2021 10.01.2022 09:00
Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2021 06.01.2022 10:00
Pořízení výstavních panelů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 21.12.2021 17:00
Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova – opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 15.12.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››