Veřejná zakázka: Nákup a nájem zařízení pro měření úsekové rychlosti II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1476
Systémové číslo: P23V00000128
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.12.2023
Nabídku podat do: 21.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup a nájem zařízení pro měření úsekové rychlosti II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zařízení pro měření úsekové rychlosti v obou směrech komunikace v počtu 4 kusů a dále nájem zařízení pro měření úsekové rychlosti v obou směrech komunikace v počtu 3 kusů včetně instalace, automatizovaného přenosu dat o provedeném měření do softwarové aplikace zadavatele, technické podpory a zajištění provozu pro všechna zařízení po dobu 5 let od zahájení provozu.
Zařízení pro měření úsekové rychlosti musí umožnit certifikované měření úsekové rychlosti vozidel na určeném místě, musí automaticky zaznamenávat přestupky, které budou zobrazovány, bezpečně ukládány a následně automaticky předávány do programového vybavení města Trutnova.
V rámci plnění veřejné zakázky dodavatel zabezpečí dodání potřebných měřicích zařízení, zajistí následné oživení zařízení, napojení na zadavatelem připravené konstrukce a připravený zdroj energie, bude zařízení udržovat v řádném a provozuschopném stavu (včetně metrologického ověření), zajišťovat jeho údržbu a datové přenosy. Spotřebu elektrické energie měřičů rychlosti a náklady na internetové připojení a datové přenosy související s provozem měřících zařízení hradí zadavatel (Město Trutnov), což není součástí plnění veřejné zakázky. Dodavatel zajišťuje přenos dat z měřících zařízení do softwaru města Trutnova pro následné zpracování přestupků (Scarabeus) a na úložiště Policie ČR. Dodavatel dále zajišťuje i výložníky pro umístění měřícího zařízení.
Zadavatel umožní po dobu platnosti smlouvy napojení měřicího zařízení do jím vlastněných konstrukcí (ocelové sloupy) a na zdroj elektrické energie.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 205651

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy