Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava knihovny
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 29.04.2016 10:00
Oprava podloubí Bulharská 64, 65
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 29.04.2016 10:00
Aktualizace Územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Trutnov 2016 - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 25.04.2016 13:00
Dodávka a montáž 4 - dráhové kuželny pro MĕÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 05.05.2016 12:00
Nákup osobního automobilu pro Městský úřad Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 20.04.2016 12:00
Provádění geodetických prací pro Město Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 21.04.2016 10:00
Traktor s lesnickou nástavbou a pomaloběžnou frézou
podlimitní Zadáno 04.04.2016 20.04.2016 09:00
Oprava 2 drobných památek ve Starém Rokytníku
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 28.04.2016 10:00
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTU DĚTSKÉHO STACIONÁŘE
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 25.04.2016 10:00
Rekonstrukce vstupní rampy mateřské školy Žižkova 465, Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2016 12.04.2016 10:00
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU MŠ ul. Tkalcovská č. p. 542
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2016 12.04.2016 09:00
Dodávka a montáž vzduchotechniky do oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů MěÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2016 23.03.2016 10:00
Oprava fasády městské galerie v Trutnově
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 24.03.2016 12:00
Rozšíření informačního systému Ginis v MěÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 15.03.2016 12:00
Rekonstrukce Muzea Podkrkonoší v Trutnovĕ – výměna oken a oprava fasády na západní stranĕ budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 15.03.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016