Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava sportovišť 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 07.03.2016 10:00
Opravy Letní koupaliště 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 07.03.2016 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu chodníku v Babí u Trutnova
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 03.03.2016 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro akci „Hasičská zbrojnice Trutnov – Horní Staré Město“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 08.03.2016 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro Středisko volného času Trutnov
podlimitní Zadáno 03.02.2016 01.03.2016 10:00
Projektová dokumentace na akci "Cyklistická stezka Poříčí u Trutnova"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 10.02.2016 13:00
Restaurátorská oprava výmalby v kostele v Libči
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 11.02.2016 10:00
Dodavatel svislého a vodorovného dopravního značení 2016 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2016 08.02.2016 12:00
Oprava podlahy v učebně hudební výchovy ZŠ Náchodská
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2016 27.01.2016 10:00
Dodávka a montáž LED svítidel v ZŠ R. Frimla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2016 26.01.2016 12:00
Pasportizace veřejného osvětlení města Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2016 18.01.2016 10:00
Poskytování služeb mobilního operátora pro MěÚ Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2015 03.12.2015 15:00
Komplexní pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu
nadlimitní Zadáno 25.11.2015 21.01.2016 13:00
Dodávka kostelního zvonu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2015 19.11.2015 15:00
Dodávka LED osvětlení s vánočními motivy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2015 18.11.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016