Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace Nad Jezem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1033
Systémové číslo: P20V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.01.2020
Nabídku podat do: 05.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikace Nad Jezem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a rozšíření místní komunikace v ulici Nad jezem v Trutnově, v katastrálním území Horní Staré Město. Stavba začíná v prostoru mostu přes řeku Úpu, z levé strany je prostor staveniště vymezen stávajícím nadzemním parovodem, zprava břehem řeky Úpy. V koncové části pak rekonstruovaná místní komunikace prochází mezi rodinnými domky a končí v křižovatce s ulicí K Pěti bukům a ulicí Přímou. V rámci stavby budou zřízeny dvě nové gabionové zdi podél chodníku, dále bude v první části rekonstrukce místní komunikace zřízeno vpravo
zemní těleso ze zeminy vyztužené geomřížemi. V druhé polovině stavby, kde komunikace prochází mezi rodinnými domky, bude zřízeno nové odvodnění komunikace s vyústěním do řeky Úpy. Součástí stavby je dále
zřízení nového veřejného osvětlení komunikace a chodníku v rozsahu celé stavby, vyvolané přeložky a ochrany sdělovacích kabelů a přeložka napájecího kabelu reklamního panelu. Rekonstrukce místní komunikace cca v km 0.178 pracovního staničení kříží stávající vedení parovodu. V místě křížení je parovod veden pod místní komunikací. V rámci stavby dojde k úpravě a prodloužení čel konstrukce (propustku) na parovodní potrubí. Součástí stavby je také úprava oplocení parc. č. 1335/1 a osazení
prvků mobiliáře.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky