Veřejná zakázka: Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov - 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1047
Systémové číslo: P20V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.02.2020
Nabídku podat do: 17.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov - 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem „Obnova oken budovy Školní 13, Trutnov – 1. etapa“, kdy rozsah zadávaných stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací, zpracovanou projektovým ateliérem SOLLERTIA, s. r. o., se sídlem Lípová 93, 541 01 Trutnov, IČ 60917008, zodpovědný projektant Ing. Vladislav Jána, z 01/2020 a Závazným stanoviskem památkové péče MěÚ Trutnov, č.j. 54706/2017 ze dne 02.06.2017 a jeho aktualizací ze dne 14.02.2020. Tato dokumentace, včetně povolovacích dokladů, zahrnuje výměnu všech oken na objektu v ulici Školní č.p. 13. Realizace díla je navržena ve dvou etapách. Předmětem práce pro rok 2020 a této veřejné zakázky je pouze 1. etapa, která obsahuje výměnu oken v uličních fasádách budovy (včetně sklepních oken) – ul. Školní, Horská, Hradební a dále výměnu vrat v ulici Hradební. V dalším roce pak zadavatel předpokládá vyhlášení samostatného zadávacího řízení na 2. etapu, jejímž předmětem bude výměna oken ve dvorní části budovy za atypická členěná okna jednoduchá se zasklením izolačním trojsklem v dřevěném rámu ve zúženém profilu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 970 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky