Veřejná zakázka: Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1492
Systémové číslo: P24V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.02.2024
Nabídku podat do: 06.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace souboru vnitřních prostor pod názvem "ŠKOLA HROU - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 – stavební úpravy" ve vnitřních prostorách zadavatele, tj. Základní školy, Trutnov, R.Frimla 816.

Soubor těchto vnitřních prostor zahrnuje pět (5) odborných učeben, tři (3) herny školní družiny, tři (3) sklady didaktických pomůcek, dvě (2) zázemí pro pedagogy - kabinety, jedno (1) WC s jednou (1) předsíní, dvě (2) šatny, a dvě (2) související místnosti – zádveří a chodba. Celkem tento soubor čítá 19 objektů.

Veřejná zakázka bude realizována na základě požadavku zadavatele ve dvou (2) etapách.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v technických podmínkách (Příloha č. 1 – „Projektová dokumentace“ a Příloha č. 2. „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 15 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Trutnov

Zadavatel

  • Úřední název: Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
  • IČO: 64201139
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 373538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků